از استاندارد API PUBLICATION 2218 به عنوان راهنمایی برای انتخاب، اجرا و نگهداری سیستم‌های ضدحریق برای محدود نمودن میزان خسارت وارده به اموال ناشی از آتش در صنایع نفت و پتروشیمی استفاده می‌شود. این استاندارد از یک رهیافت ریسک-مبنا برای ارزیابی نیازهای ضدحریق برای نیروگاه‌های نفت و پتروشیمی استفاده می‌کند که آتش‌سوزی‌های از نوع هیدروکربن می‌تواند به سرعت نگهدارنده‌های سازه‌ای را در معرض دماهای خیلی بالا قرار دهد. ضدحریق نمودن از قرارگیری تجهیزات بدون حفاظ در برابر آتش در زمان‌های طولانی و شدید و خراب شدن آنها و همچنین گسترش مایع آتش‌زا و خسارت عمده جلوگیری کند. این دستورالعمل به طور ویژه حفاظت در برابر از دست دادن اموال را مشخص می‌کند؛ ولی شامل انفجارهای ابر بخار نمی‌شود. ضدحریق نمودن همچنین به کاهش دغدغه‌های ایمنی در زندگی و اثرات محیطی کمک می‌کند. اقدامات دیگر مقابله با آتش در مکان‌هایی که مواد شیمیایی خطرناک امکان رهاسازی با احتمال قرارگیری فرد در سایت یا خارج نیروگاه دارند، مناسب است. گرچه واژه «ضدحریق» بسیار متداول است؛ ولی گول‌زننده است زیرا هیچ چیزی را نمی‌توان از اثرات آتش به طور کامل محافظت کرد. ضدحریق نمودن به فرآیند سیستمی (شامل مواد و کاربرد آنها) اشاره دارد که یک میزان از مقاومت در برابر آتش برای سطح محافظت شده فراهم می‌آورد. این استاندارد به طور ویژه به ضدحریق نمودن در واحدهای فراوری به خصوص تکیه‌گاه‌های سازه‌ای و تجهیزات مرتبط (مانند ظرفیت مخازن، تأسیسات آب و برق و خارج سایت) اشاره می‌کند. این استاندارد اشاره‌ای به ممانعت از آتش‌سوزی و ضدحریق نمودن ساختمان‌ها (API 2001) نمی‌کند. ضدحریق نمودن یک موضوع پیچیده است و API Publ 2218 یک دستورالعمل طراحی نیست. به عنوان یک دستورالعمل، الزامات ضدحریق نمودن قابل کاربرد به واحدها یا نیروگاه‌های خاص را مشخص نمی‌کند. این استاندارد به مدیریت سایت کمک می‌کند تا موارد ضدحریق بودن را بفهمد و نیازهای مقابله و روابط مؤثر با متخصصان ضدحریق، تأمین کنندگان مواد و اجرا کنندگان را تعریف کند. این استاندارد به ارزیابی گزینه‌های موجود کمک می‌کند و اینکه چه میزان ضدحریق نمودن برای مقابله با کم کردن اثرات آتش نیاز است. این استاندارد در جایی‌که خطرات بالقوه وجود داشته باشد، به نیروگاه‌های فرآیندی روی ساحل اعمال می‌شود. این استاندارد فقط در ارتباط با سیستم‌های غیرفعال (پسیو)-دارای یک لایه حفاظتی- است و اشاره‌ای به سیستم‌های فعال مانند سیستم‌های آب‌پاش خودکار  مورد استفاده برای محافظت از تجهیزات فرآیندی شامل فولاد سازه‌ای نمی‌کند. سیستم‌های پاشش آب ثابت موضوع استاندارد API 2030 با عنوان کاربرد سیستم‌های پاشش آب برای اطفاء حریق در صنایع پتروشیمی و NFPA 15 با عنوان سیستم‌های ثابت پاشش آب برای اطفاء حریق است. موضوع کلی اطفاء حریق در پالایشگاه‌ها در API RP 2001 بحث می‌شود. در استاندارد API RP 14G با عنوان اطفاء حریق و کنترل روی سکوهای تولیدی فراساحلی دستورالعملی کلی برای اطفاء حریق سکوهای فراساحل ارائه می‌دهد و شامل برخی از مباحث ضدحریق نمودن غیرفعال است.

آخرین ویرایش  هر یک از استانداردها، کدها و نشریه‌ها در زیر بیان می‌شود.API[1]

 • RP 14G Fire Prevention and Control on Open Type Offshore Production Platforms
 • RP 750 Management of Process Hazards
 • Publ 760 Model Risk Management Plans for Refineries
 • RP 2001 Fire Protection in Refineries
 • Publ 2030 Application of Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum Industry
 • Std 2510 Design and Construction of LPG Installations
 • Publ 2510A Fire Protection Considerations for the Design and Operation of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Storage Facilities

AIChE[2] (CCPS)

 • Guidelines for Engineering Design for Process Safety
 • Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, Second Edition
 • Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes

ANSI[3]

 • A 2.1 Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials

ASTM[4]

 • E 84 Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials
 • E 119 Method for Fire Tests of Building Construction and Materials
 • E 136-96a Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C.
 • E 1529 Standard Test Methods for Determining Effects of Large Hydrocarbon Pool Fires on Structural Members and Assemblies
 • E 1725 Standard Test Methods for Fire Tests of Fire-Resistive Barrier Systems for Electrical System Components

EPA[5]

 • 40 CFR 68 Risk Management Programs

IRI[6]

 • IM.2.5.1 Fireproofing for Hydrocarbon Fire Exposures

NFPA[7]

 • 15 Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
 • 30 Flammable & Combustible Liquids Code
 • 58 Standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases
 • 101 Life Safety Code
 • 251 Fire Tests for Building Materials
 • 255 Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials

OSHA[8]

 • 1910.119 Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals

UL[9]

 • 263 Fire Tests of Building Construction and Materials
 • 1709 Standard for Rapid Rise Fire Tests of Protection Materials for Structural Steel


در این استاندارد به موارد زیر پرداخته شده است:

 • تعاریفی از قبیل ضدحریق نمودن و واژه‌های تخصصی صنعت پتروشیمی
 • عملکرد ضدحریق
 • تعیین نیازهای ضدحریق نمودن
 • شناسایی و ارزیابی خطر آتش‌سوزی
 • تجهیزات دارای قابلیت آتش‌سوزی بالا
 • تجهیزات دارای قابلیت آتش‌سوزی متوسط
 • تجهیزات دارای قابلیت آتش‌سوزی پایین
 • تجهیزات نسوز
 • توسعه سناریوی آتش
 • پوش (فضای سه بعدی) سناریوی آتش
 • تحلیل نیازها
 • انتخاب نرخ مقاومت در برابر آتش
 • بحث زمان در انتخاب نرخ مقاومت در برابر آتش
 • نرخ‌های مقاومت در برابر آتش مشخص شده در آزمایشگاه
 • استفاده از نرخ‌های مقاومت در برابر آتش مشخص شده در آزمایشگاه

در این استاندارد سه پیوست وجود دارد که پیوست (الف) در مورد واژگان مورد استفاده عمومی در صنعت پتروشیمی است. به عنوان مثال در این استاندارد به تعاریفی از قبیل دما خوداشتعالی[10]، نقطه جوش، مایعات قابل اشتعال و غیره می‌پردازد. پیوست (ب) در مورد آزمون و مواد ضدحریق است. در این قسمت به معرفی عمومی شرایط آزمون، آزمون‌های حوضچه آتش هیدروکربنی، آزمون استاندارد ضدحریق تکیه‌گاه‌های سازه‌ای، UL 1709، ASTM E 1529، E 1725، UL 2196، ASTM E 119، در دسترس بودن داده‌های آزمون و آزمون‌های مرجع است. پیوست (پ) در مورد پرسش و پاسخ‌های ضدحریق نمودن است. به عنوان مثال، سوال مطرح می‌شود که «آیا شکل‌های دیگری از حفاظت در برابر آتش از نوع غیرفعال غیر از ضدحریق نمودن وجود دارد؟».

[1] www.api.org

[2] American Institute of Chemical Engineers, Center for Chemical Process Safety, 345 East 47th Street, New York, New York 10017. www. aiche.org/docs/ccps

[3] American National Standards Institute, 11 West 42nd Street, New York, New York 10036. www. ansi.org

[4] American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, Pennsylvania 19428. www.astm.org

[5] U.S. Environmental Protection Agency, 401 M Street, S.W., Washington, D.C. 20460. www.epa.gov.

[6] HSB Industrial Risk Insurers, 85 Woodland Street, Hartford, Connecticut 06103.www.industrialrisk.com

[7] National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269. www.nfpa.org

[8] U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 200 Constitution Avenue, N.W., Washington, D.C. 20210. www.osha.gov

[9] Underwriters Laboratories, 333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062. www.ul.com

[10] autoignition temperature

برداشت مطلب با ذکر منبع مجاز است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!